Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO/VSO 31 02

De uit het wetsvoorstel Passend Onderwijs voortvloeiende opdracht voor de schoolbesturen in het nieuwe samenwerkings-verband is meervoudig. Op de eerste plaats beoogt de wet dat meer leerlingen, ook die met een extra ondersteuningsbehoefte, binnen de context van het regulier onderwijs hun schoolloopbaan realiseren. Dat houdt onder meer in dat het handelingsrepertoire waarover het onderwijs beschikt moet worden vergroot. Ook heeft de wet tot doel op regionaal niveau een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen en ondersteunings-faciliteiten te realiseren, zodanig dat voor elke leerling een doorlopende onderwijsloopbaan mogelijk wordt gemaakt en daarmee onder andere leerling-uitval en het verschijnsel van thuiszittende leerlingen wordt bestreden.

In het Ondersteuningsplan en de bijlagen leest u hoe we de regelgeving en Samenwerking rond passend onderwijs in deze regio georganiseerd hebben.

Voor de beschrijvingen van de ondersteuningsprofielen van de scholen in deze regio kunt u terecht op de websites van de scholen zelf.

Ondersteuningsplan SWV VO 3102_2019-2023

Terug naar het overzicht

Heeft u een vraag?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Algemene gegevens
  • *
  • *
  • *
  • *

Velden met een * zijn verplicht