Ons team

Monique Moonen

Monique Moonen
  • Lid BTO, GZ-psycholoog

Door de invoering van de wet passend onderwijs is er met ingang van 1 augustus 2014 een Bovenschools Toetsingsorgaan (BTO) geformeerd.  Monique Moonen is binnen het BTO als GZ-psycholoog werkzaam.

Als GZ-psycholoog beoordeelt ze, samen met de andere leden van het BTO, toelaatbaarheidsverklaringen van leerlingen voor het voortgezet speciaal onderwijs. Het geven van een (onderwijs)advies bij casussen en het monitoren van de kengetallen en algehele kwaliteit van de scholen in opdracht van het SWV behoort eveneens tot de taken van het BTO.

Daarnaast bezoekt Monique Moonen vanuit het BTO de SBO en (V)SO scholen onder andere gericht op de overstap van PO naar VO.

De variëteit in werkzaamheden en contacten met de scholen maken de BTO taak tot een boeiend geheel.