Ons team

Paul Nagelmaeker

Paul Nagelmaeker
  • Voorzitter BTO

Paul Nagelmaeker is in september 2017 vanuit Bco-onderwijsadvies, gestart als voorzitter van het BTO Midden-Limburg. Paul vervult dezelfde taak al vanaf 2014 als voorzitter van het Ondersteuningsloket VO Noord-Limburg. Ook stuurt hij de actietafel Thuiszitters Noord-Limburg aan en is hij van 2014 t/m 2016 als deskundige jeugdzorg werkzaam geweest voor het Loket Passend Onderwijs PO en VO te Weert.
De achtergrond van Paul ligt in de kinder en jeugdpsychiatrie en de jeugdzorg waar hij tot 2015 werkzaam was.
​Binnen de Jeugdzorg heeft Paul zowel inhoudelijk als leidinggevend gewerkt. Als staffunctionaris en teamleider was hij verantwoordelijk voor de aansturing en inhoudelijke begeleiding van medewerkers, beleidsontwikkeling en samenwerking met Onderwijs en Gemeenten.
​Als een rode draad door zijn carrière loopt de verbinding met onderwijs in het kader van 'een kind een plan'. Paul is betrokken geweest bij initiatieven vanuit jeugdzorg, onderwijs en gemeente/provincie om tot integrale onderwijs-zorg trajecten te komen. Zo was hij lid van de RVC Limburg, kamer Noord, was hij 4 jaar lang projectleider van de Zorg en Actie Trajecten in Noord-Limburg en was hij betrokken bij de invulling en ontwikkeling van het Zorgloket en Bovenschoolse Zorgvoorziening Noord-Limburg.
​Een belangrijke drijfveer voor Paul is zorg rondom jeugdigen onderwijs, zorg en vrije tijd te bundelen en gebruik te maken van elkaars expertise en mogelijkheden t.b.v. passende zorg voor de leerling. "Passend onderwijs doe je samen met alle betrokkenen".