Oog voor de talenten van ieder uniek kind

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een leerling (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. In Midden Limburg zorgen wij ervoor dat iedere leerling in onze regio het beste onderwijs krijgt dat het verdient. Schoolbesturen maakten hiervoor samen afspraken over de organisatie van passend voortgezet onderwijs. Zo is onderwijsondersteuning goed geregeld voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband.