Documenten SWV

Via het keuzemenu in de linkerbalk kunt u de volgende documenten raadplegen:

- De jaarplannen en de jaarverslagen van het samenwerkingsverband.
- De jaarverslagen van de OPR.
- Inspectierapport 2019.
- Het formulier waarmee u als school extra uren AB aan kunt vragen bij Adelante.