OPR

Ondersteuningsplanraad
Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). De leden van de OPR zijn voorgedragen door de medezeggenschapsraden van de besturen/scholen in ons SWV. De ondersteunings-planraad heeft instemmingsrecht op (wijziging van) het ondersteuningsplan. Daarnaast is de OPR bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende het samenwerkingsverband. De scholen vaardigen leden af voor de OPR, waarbij personeel en ouders in deze raad evenredig vertegenwoordigd zijn. De OPR heeft 14 leden, de helft van het aantal leden wordt afgevaardigd uit het personeel, de andere helft uit de ouders/leerlingen.

Het bestuur voert het overleg met de OPR. De OPR wordt voorgezeten door een door de raad benoemde voorzitter uit het eigen midden. De OPR beschikt over een vastgesteld OPR-statuut, een OPR huishoudelijk reglement en een medezeggenschapsreglement.

Leden OPR:
Wim Schreurs (voorzitter)
Rika Verhagen (secretaris en toehoorder PRO)
Laurens Wolfs (ouderlid PRO)
Jos Graus (personeel SOML)
Pierre Salden (personeel SOML)
Piet Reijnders (ouderlid SOML)
Thijs van Elsen (ouderlid SOML)
Leon Custers (ouderlid SOML)
Marianne Beckers (personeel Herman Broeren School)
Sjoerd Wijnhoven (personeel de Wijnberg)
Andrea Strohbucker (personeel Cita Verde)
Wilbert Hikspoors (kwaliteitszetel)