Ouder/voogd

Samenwerking met ouder/voogd
Het belang van een succesvol partnerschap met ouder/voogd wordt door alle scholen binnen het Samenwerkingsverband (SWV) erkend. Die samenwerking start bij de aanmelding van een leerling. Vanaf dat moment heeft de school immers de verantwoordelijkheid om passend onderwijs te bieden. Ons SWV stimuleert dat ouder/voogd vanaf het begin wordt betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van hun kind.
Indien de leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld dat (minimaal) jaarlijks met de ouder/voogd wordt geƫvalueerd. Maar ook tussendoor wordt met de ouder/voogd en de leerling overlegd over de opbrengsten van de geboden ondersteuning en de volgende stap in het ondersteuningstraject. Met name de docent, mentor en zorgcoƶrdinator zijn hierbij de partners voor de ouder/voogd.

Ondersteuningsvoorzieningen
Het SWV heeft de verplichting om ouder/voogd te informeren over de ondersteuningsvoorzieningen. Dat doen
we op twee manieren:
- Allereerst door de voorzieningen op te nemen in het ondersteuningsplan.
- Ten tweede door de werkwijze van de voorzieningen en bijbehorende procedures op te nemen in de beleidsdocumenten. Deze documenten zijn terug te vinden onder de subkopjes bij 'downloads' op deze website.

Onze scholen
Klik hier voor een overzicht van de VO en VSO scholen binnen ons samenwerkingsverband.

Veelgestelde vragen

  • Ja, het SWV heeft verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR)