Raad van Toezicht

Raad van Toezicht (RvT)

De RvT bestaat uit 5 onafhankelijke leden, waarvan één lid op voordracht van de ondersteuningsplanraad. De RvT heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband. Door te kiezen voor een RvT is intern het toezicht gescheiden van de bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Leden RvT:
Alita Hidding (voorzitter)
Loes Sieben
Daniël Becker
Peter Schut
Wilbert Hikspoor (OPR)