Professionals

Dit deel van de website is gericht op professionals die op welke manier dan ook verbonden zijn aan ons Samenwerkingsverband. Denk hierbij aan medewerkers van de scholen, ambulant begeleiders, leden van het BTO enzovoorts.
In het keuzemenu aan de linkerkant vindt u informatie over allerhande zaken die voor u als professional van belang kunnen zijn.