Informatie PO-VO

Afspraken primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO)
Elk schooljaar staat een goede overdracht voor elke leerling voorop. Een goed gevuld overdrachtsdossier dat waar nodig warm wordt overgedragen van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is van groot belang. Ook een tijdige warme verkenning voor die leerlingen waarbij het nog niet duidelijk is welke school een passende vervolgstap kan bieden is van belang. Binnen ons samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt tussen het primair onderwijs (de basisscholen) en het voortgezet onderwijs. Dit zijn afspraken over het tijdspad, informatie over het overdrachtsdossier en de vastgestelde procedure voor aanvraag LWOO en PRO. Welke afspraken gemaakt zijn kan verschillen per regio. In de verschillende wegwijzers op deze website kunt u de gemaakte afspraken inzien.
Om de verschillende wegwijzers PO-VO van dit samenwerkingsverband in te zien, klik hier.

Adviseurs Passend Onderwijs (APO's)
Sinds november 2018 is binnen SWV VO het project ‘adviseur passend onderwijs (APO)’ gestart. Dit project heeft als doel om de overstap van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften van het PO naar het VO zo goed mogelijk te laten verlopen. Hiervoor zijn er twee Adviseurs Passend Onderwijs (APO's) beschikbaar die een goed beeld hebben van het diverse aanbod binnen het V(S)O in de regio. De APO kan door het PO ingeschakeld worden om mee te denken bij bepaalde leerlingtrajecten.
De APO kan met het PO de ondersteuningbehoeften van de leerling bespreken. Omdat in het VO soms andere vaardigheden gevraagd worden dan in het PO, kan het zijn dat de ondersteuningsbehoefte van een jongere in het VO anders zijn dan in het PO. Omdat de APO uit het VO komt, kan hij/zij vanuit die VO-kennis samen met het PO kijken welk type VO het best passend is en wat er nodig zou zijn voor de betreffende leerling om een goede overstap te maken. Natuurlijk kan dat voor leerlingen die reeds in groep 8 zitten, maar ook bij leerlingen van groep 7 of 6.

Wilt u als PO school gebruik maken van de expertise van de APO?
Stuur een mail naar: APO@swvvomiddenlimburg.nl en één van de APO’s zal contact met u opnemen.