AB

Ambulante begeleiding (AB)
Om passend onderwijs binnen de scholen zo goed mogelijk vorm te kunnen geven, kunnen scholen aanspraak doen op de ambulante begeleiding die verbonden is aan het samenwerkingsverband. Er zijn 4 soorten ambulante begeleiding op de volgende gebieden:
- Gedrag
- Zeer Moeilijk Lerend (ZML)
- Langdurig zieken/lichamelijk gehandicapten
- Nederlands als tweede taal (NT2).

Aanvragen extra AB-uren bij Adelante
Adelante
is gespecialiseerd in leerlingen met een lichamelijke beperking, chronische ziekte, ernstige ziekte of onverklaarbare lichamelijk klachten. Daarnaast hebben zij ook expertise op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen zonder duidelijke oorzaak. Als school kunt u, indien nodig, extra AB-uren bij Adelante aanvragen. Hiervoor dient u een apart formulier in te vullen en per mail te sturen aan de coördinator van het SWV.
Klik hier voor het desbetreffende formulier.