Bestuur

Algemeen bestuur
De stichting bestaat uit twaalf deelnemende besturen. Het algemeen bestuur bestaat uit 14 leden, aangezien de stichting SOML vier leden levert en de overige besturen leveren allemaal één lid. Het algemeen bestuur is belast met het algemeen bestuur van de stichting en het uitzetten van het beleid van de stichting.

Dagelijks bestuur
Het algemeen bestuur kiest uit haar midden een dagelijks bestuur dat beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werkt. Binnen het dagelijks bestuur zijn de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester belegd.

Leden van het Algemeen Bestuur::
Albert Nuss. voorzitter (SOML)
Annemarie Geenen, secretaris (Praktijkonderwijs)
Ellen Laeven, penningmeester (Citaverde College)
Lieke Paulussen, lid DB (Herman Broerenschool)
Ben Dieteren (Kindante)
Danny Hermans (SOML/SG Ursula)
Guido Nijboer (de Wijnberg)
Hilde Kleynen (SOML/Nt2)
Marije Hertroijs (Berkenschutse)
Mark van de Mortel (SOML/ROER College Schöndeln)
Monique Kurvers (Adelante)
Peter van de Laar (OG Buitengewoon)
Roel Schreurs (Aloysiusstichting)
Taco Bisscheroux (St. Alterius)