Informatie PO-VO

Afspraken primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO)
Elk schooljaar staat een goede overdracht voor elke leerling voorop. Een goed gevuld overdrachtsdossier dat waar nodig warm wordt overgedragen van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is van groot belang. Ook een tijdige warme verkenning voor die leerlingen waarbij het nog niet duidelijk is welke school een passende vervolgstap kan bieden, is van belang.
Binnen ons samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt tussen het primair onderwijs (de basisscholen) en het voortgezet onderwijs. Dit zijn afspraken over het tijdspad, informatie over het overdrachtsdossier en de vastgestelde procedure voor aanvraag LWOO en PRO. Welke afspraken gemaakt zijn kan verschillen per regio. In de verschillende wegwijzers op deze website kunt u de gemaakte afspraken inzien.

Scholenoverzicht: de onderwijskaart
Met de introductie van de onderwijskaart hopen wij ouders een hulpmiddel te bieden waardoor het maken van een schoolkeuze gemakkelijker wordt. Na de aanmelding bij een school wordt samen met de ouders en het kind gekeken of de gekozen school aan de verwachtingen kan voldoen. Als een kind beter past op een school met andere voorzieningen of specialisaties, dan wordt dit door de school van aanmelding geregeld. Deze werkwijze past meer bij de servicegerichte dienstverlening van scholen en de eisen die ouders stellen aan het onderwijs in deze tijd.
Naast de onderwijskaart, vindt u hier een meer beknopt overzicht met de contactgegevens van alle voortgezet (speciaal) onderwijs scholen die onder ons samenwerkingsverband vallen.