Externe links

Nextturn Roermond biedt een passend traject voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen omdat zij geen startkwalificatie (dreigen te) halen of omdat zij thuiszitten zonder werk of dagbesteding.