Aanmelden

Het maken van een passende schoolkeuze
Past een school wel bij uw zoon of dochter? Wilt u weten of uw schoolkeuze aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter? Dan kunt u de informatie op de website van de school raadplegen. Iedere school heeft een zogenoemd schoolondersteuningsplan (SOP). Hierin staat welke ondersteuning de school kan bieden aan uw zoon of dochter. Klik hier voor de verkorte versie het Ondersteuningsplan (OP).

Aanmelden
Als ouder meldt u uw zoon of dochter schriftelijk aan bij de voortgezet onderwijsschool van uw keuze. Verwacht u dat extra ondersteuning nodig is, dan geeft u dit meteen aan bij de aanmelding. De school gaat dan onderzoeken of zij uw zoon of dochter passende begeleiding kunnen geven. Dit valt onder de zorgplicht.
Let op, aanmelden bij speciaal voortgezet onderwijs (VSO) of praktijkonderwijs kan alleen wanneer er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven door het BTO.

Scholen
Heeft u als ouder behoefte aan meer specifieke informatie over de scholen die binnen ons samenwerkingsverband vallen? Bekijk dan de websites van de verschillende scholen eens.
Hier vindt u een overzicht van alle voortgezet (speciaal) onderwijs scholen binnen ons samenwerkingsverband.
Op de website van scholenopdekaart vindt u veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen en kunt u scholen vergelijken.