Landelijke informatie Passend Onderwijs

Er loopt een meerjarig NRO-onderzoeksprogramma met de naam "Evaluatie Passend Onderwijs". De evaluatie wordt uitgevoerd door door een consortium van onderzoeksinstituten en vindt plaats in alle relevante onderwijssectoren, te weten: PO, VO, (V)SO en MBO. De hoofdvraag van het onderzoeksprogramma is welke impact passend onderwijs heeft op het handelen van:
- Samenwerkingsverbanden, besturen en hun samenwerkingspartners (bovenschools niveau)
- Scholen/opleidingen en leraren (school/klasniveau)
- Ouders en leerlingen/studenten (leerlingniveau)
Op de website Evaluatie Passend Onderwijs vindt u alle informatie rondom deze evaluatie.

Daarnaast kunt u op de website van samenwerkingsverbandenopdekaart algemene informatie vinden over passend onderwijs en de landelijke cijfers die hierbij horen.